ATMOS LC 27

 • Portable Suction high quality from Germany, suction power up to 30L / min.
 • Battery can work continuously for 1 hour
 • Can be connected to the PlakVAC Toothbrush Suction to clean the oral cavity.
 • Lightweight, easy to carry, stylish design.

โทรสอบถาม
02-096-3310

รายละเอียดเพิ่มเติม

PORTABLE SUCTION

ATMOS LC27

Portable Suction Atmos LC27

Portable Suction คุณภาพสูงจากเยอรมันนี แรงดูดสูงสุด 30L/min

ควบคุมง่ายเพียงมองหาสีน้ำเงิน

 • ควบคุมการใช้งานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
  เพียงมองหาชิ้นส่วนสีน้ำเงินบนตัวเครื่อง

ใช้งานง่าย

 • ปุ่ม เปิด/ปิด ขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย พร้อมไฟ LED แสดงสถานะการใช้งาน

ปรับและควบคุมแรงดูดง่าย

 • ปรับตั้งค่าได้ตามความต้องการของผู้ป่วย
 • มีมาตรวัดแสดงค่าที่อ่านง่าย

ดูแลง่าย เปลี่ยนก็ง่าย

 • ไส้กรองเปลี่ยนง่าย
 • ตัวเครื่องทำความสะอาดง่าย
 • สายต่อง่าย ถอดง่าย
 • อายุการใช้งานของกระบอกยาวนาน

Technical Information

Dimensions
Weight
Suction Capacity
Max. vacuum
Noise level
277x370x146 mm
3.65 kg
38 L/min
−80 kPa −800 mbar
<60 dB (A)