ประวัติบริษัท

        บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนำเข้า ขายส่ง และขายปลีก เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย โดยก่อนที่จะอยู่ในรูปแบบบริษัท ได้ดำเนินการในรูปแบบร้านขายยา ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “โปร-ดรัก” (Pro-Drug) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งอยู่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพื่อดำเนินการขายยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

        ในปีถัดไป ได้จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งเป็นเป็นนิติบุคคล เพื่อดำเนินการนำเข้า ขายส่ง และขายปลีก เครื่องมือแพทย์ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย และในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2565 ได้ย้ายสถานประกอบการมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาย่อย อยู่ที่ จ.นนทบุรี ภาคกลางของประเทศไทย

        บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยได้เข้าถึงและรับการวินิจฉัย รักษา อย่างรวดเร็ว โดยผ่านสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ที่ทางบริษัทนำเข้ามาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อีกด้วย

        นอกจากนี้ บริษัทยึดหลักธรรมภิบาลเป็นหลัก ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค สินค้าที่นำเข้ามา จะต้องได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

ต้องการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของบุคลกรทางการแพทย์ไทยที่สะดวกสบายมากขึ้น และเพื่อผลการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยประหยัดเวลา

ภารกิจ (Mission)

ให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทยและคนไทย เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ (Strategy)

นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ เฉพาะที่ช่วยให้ผลการวินิจฉัยรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยประหยัดเวลาในการรักษา เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้งานง่าย สะดวกต่อทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย

เป้าหมาย (Goal) – ปี 2023 เข้าถึงลูกค้าในกทม.และปริมณฑล
เป้าหมาย (Goal) – ปี 2024 เข้าถึงลูกค้าในภาคกลาง ภาคตะวันออก
เป้าหมาย (Goal) – ปี 2025 เข้าถึงลูกค้าในภาคอีสาน ภาคตะวันตก
เป้าหมาย (Goal) – ปี 2026 เข้าถึงลูกค้าในภาคเหนือ ภาคใต้

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของเราทั่วทั้งภูมิภาค

 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 • บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลกุดจับ
 • โรงพยาบาลกุมภวาปี
 • โรงพยาบาลเกาะพะงัน
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
 • โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 • โรงพยาบาลไชยวาน
 • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
 • โรงพยาบาลทองผาภูมิ
 • โรงพยาบาลท่ากระดาน
 • โรงพยาบาลทุ่งฝน
 • โรงพยาบาลไทรโยค
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลนายูง
 • โรงพยาบาลน้ำโสม
 • โรงพยาบาลโนนสะอาด
 • โรงพยาบาลบ่อพลอย
 • โรงพยาบาลบ้านผือ
 • โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม
 • โรงพยาบาลปราณบุรี
 • โรงพยาบาลปากท่อ
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 • โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
 • โรงพยาบาลเลาขวัญ
 • โรงพยาบาลวังสามหมอ
 • โรงพยาบาลวัดเพลง
 • โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
 • โรงพยาบาลศรีธาตุ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดหญ้า
 • โรงพยาบาลสถานพระบารมี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
 • โรงพยาบาลสร้างคอม
 • โรงพยาบาลสามชุก
 • โรงพยาบาลสินแพทย์
 • โรงพยาบาลหนองวัวซอ
 • โรงพยาบาลหนองแสง
 • โรงพยาบาลหนองหาน
 • โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
 • โรงพยาบาลอุ้มผาง