เตียงตรวจสูตินรีเวชกรรมชนิดไฟฟ้า AP4012

Urological electric visit armchair 2 sections, electric adjustable height with Trendelenburg

Chair specifically designed to be used in surgeries and hospital environments for urology, ultrasound and diagnostic visits. Each adjustment of the chair is allowed by a foot mobile console with 6 integrated pedals that activate three electrical actuators. Such actuators control the height adjument through a column with compass system, the trendelenburg movement and backrest up/down.
Ergonomics has been adapted to customer needs, offering maximum comfort to the patient. The structure is made of steel including resins of polyester INTERPON 700AB. Such resins guarantee high protection standards and, above all, they off er an high level of resistance during
cleaning and disinfecting operations.
It is possible to move the armchair through the wheels put under the basement, during cleaning procedures.
Anatomical padding of the backrest and seat made of fire retardant polyurethane foam, with elegant and simple design.
Upholstery fabric fire retardant class 1IM, washable and seamless.

โทรสอบถาม
02-096-3310

รายละเอียดเพิ่มเติม

Urological electric visit armchair

เตียงตรวจสูตินรีเวชกรรมชนิดไฟฟ้า จากประเทศอิตาลี

เตียงตรวจสูตินรีเวชกรรมชนิดไฟฟ้า

รูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย

Extensive range of accessories

  • ควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 มอเตอร์ ยี่ห้อ LINAK ประเทศเดนมาร์ก
  • มีเบาะเสริมหัวเตียงเข้ารูปสีเดียวกันทั้งชุด (seat extension)