รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย BT 1420 – BT 1220

SLIM E-DRIVE STRETCHER,4 SECTIONS,HEIGHT ADJ. ON 2 COLUMNS,VERTICAL SIDE RAILS,MOTORIZED 5th WHEEL

Transport of patients on trolleys represents a common practice, especially in emergency wards and, consequently, it turns to be the main cause of serious risk of injuries to healthcare professionals who usually have to carry out innatural movements timely, sometimes uphill as well.

The new slim stretchers with e-drive system have been specifically studied to be used by just one operator ensuring, thanks to the 5th motorized wheel and to the push-touch only, no effort for forward-backward and lateral movements, for an easier transport in total safety and simplicity.

The 5th motorized pivoting electric wheel of the e-drive system has a diameter of 145 mm and a dampening system that bypasses any inaccessible obstacles along the hospital routes.

The e-drive technology inside the push handles allows the wheel to be operated only during the gripping and pushing phases (forward and backward); in proportion to the push intensity applied, the acceleration or deceleration speed will increase. When the push force is released, the system provides a gradual autonomous braking force.

โทรสอบถาม
02-096-3310

รายละเอียดเพิ่มเติม

SLIM E-DRIVE STRETCHER

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

คล่องตัว ลื่นไหลประหยัดแรงลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ Save สุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่

สามารถ X-RAY ผ่านได้

  • ตัวเตียงสามารถ X-RAY ผ่านไดโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงจากเตียง 
  • ระบบ E – Drive ์ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้แม้ว่าผู้ป่วยจะมีน้ำหนักมากก็ตาม

TECHNICAL INFORMATION

สามารถปรับท่า Trendelenburg, Rev Trend, Backrest, Fowler, Cardiac Position (Fowler, Cadiac Position สำหรับรุ่น BT1420)