บริจาคสายดูดเสมหะระบบปิด (CLOSED SUCTION SYSTEM) ให้กับ รพ.บางเลน รพ.สามพราน รพ.พิชัย รพ.ปากท่อ รพ.วิเศษชัยชาญ  

บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด ร่วมบริจาคสายดูดเสมหะระบบปิด(Closed suction system) ให้แก่ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheat Tube หรือ Tracheostomy Tube ) เพื่อลดการนำเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ตัวผู้ป่วย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผู้ป่วยสู่ บุคคลากรทางการแพทย์ ให้กับ รพ.บางเลน รพ.สามพราน รพ.พิชัย รพ.ปากท่อ รพ.วิเศษชัยชาญ  

Share the Post:

Related Posts