บริจาคชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ โควิด-19

บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด ร่วมบริจาคชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อสนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลหนองแสง ในการดำเนินการป้องกันควบคุมดูแลรักษาและตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID = 19)

Share the Post:

Related Posts