หุ่นยนต์โทรเวชกรรม ULTRASOUND MELODY

โทรสอบถาม
02-096-3310

รายละเอียดเพิ่มเติม

Melody

ชุดโทรเวชกรรมทางการแพทย์พร้อมหุ่นยนต์ และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหน้าจอสัมผัส ควบคุมหุ่นยนต์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากที่หนึ่ง ผ่านระบบ 5G ไปยังฝั่งคนไข้ในอีกพื้นที่หนึ่ง

Melody Telerobotic ultrasound

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้กับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล

เช่น เกาะ , พื้นที่ราบสูง , ดอย , ค่ายทหาร , พื้นที่ที่เข้าถึงยากในการรักษา 

รวมไปถึงการใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ หรือ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ

ประเภทของอัลตราซาวด์ที่ตรวจได้

  • Abdominal
  • Cardiac
  • Pelvic
  • Urinary tract
  • Gynecologic
  • Obstetric

อุปกรณ์ในชุด Telerobotic ultrasound