เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฮโดรลิก Medik รุ่น DP-ST002

โทรสอบถาม
02-096-3310

รายละเอียดเพิ่มเติม

Patient Transfer Stretcher

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน

Patient Transfer Stretcher

เป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความสะดวก คล่องตัว 

และเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วในเวลาฉุกเฉิน 

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือหมุน ไม่น้อยกว่า 1 ไกร์

เตียงสําหรับขนย้ายผู้ป่วย เหมาะใช้กับพื้นที่ทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล

Technical Information

ปรับความสูง
พนักพิงหลังไฟฟ้าปรับได้
52-82 cm
0 ํ- 70 ํ