HOSPITOP เข้าร่วม การประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

“HOSPITOP” เข้าร่วมงาน RCOT Academic Conference 1/2023 และเป็น ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงาน

การประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ. โรงแรม Sheraton Hua Hin อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Share the Post:

Related Posts