E-Catalogue

...

Catalogue | Hospitop

Catalogue รวมสินค้าทุกชิ้น

บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัดเป็นผู้นำเข้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล และที่ใช้ในบ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของบุคลกรทางการแพทย์ที่สะดวกสบายมากขึ้น และผลการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น ผ่านเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม

E-Catalogue

PDF
Google Drive