ส่งมอบเครื่อง SYRINGE DRIVER

21 มกราคม 2563

คุณชนกภัทร์ ภู่ตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด และ คุณณัฐมนต์ กมลเวช ผู้จัดการทั่วไปฯ เดินทางเข้ามอบเครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก Syringe Driver และ Leukocyte Transfusion Blood Filtersให้กับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมป์ (โรงพยาบาลศิริราช)


โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ, อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์, อาจารย์ ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท


วัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยธาลัสซีเมียในประเทศไทยต่อไป…


ทั้งนี้ บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ ยังได้ส่งมอบเครื่อง Syringe Driver จำนวน 50 เครื่อง เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 26 แห่ง ทั่วประเทศไทย

HOSPITOP Equipment co.,ltd.

บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากยุโรปและอเมริกา

Share the Post:

Related Posts