กิจกรรมแจกไอศครีม “วันเด็กแห่งชาติ” วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563

ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้รับ

วันนี้เป็นผู้ให้

ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ มอบรอยยิ้มในปีหนู

#whenIWasYoung #hospitopequipment

Share the Post:

Related Posts